Chờ trong giây lát...
Hệ sinh thái Cấy Nền

Hệ sinh thái Cấy Nền:
Dựa trên 4 giá trị cốt lõi: Bình Đẳng – Hồn Nhiên – Thẳng Thắn – Tích Cực, Cấy Nền được khởi xướng bởi Giáo sư Phan Văn Trường từ tháng 05.2019, là một hệ sinh thái kết nối và tương hỗ lẫn nhau trên các khía cạnh: Nông nghiệp, Du lịch, Giáo dục, Y tế, Pháp lý, Tài chính, Farmstay, Truyền thông, Coaching, Nghệ thuật,...
Điện thoại:
093 642 60 93
welcome to Wavo

pricing tables

We’re a digital creative services firm. We provide web, mobile and app development, branding and design services for arts + culture, entertainment and nonprofit organizations.

  • Basic

   $30mo
   • 512MB Memory
   • 3 Users
   • 5 Websites
   • 7 Domains
   • Unlimited Bandwidth
   • 24/7 Support
  • Premier

   $90mo
   • 512MB Memory
   • 3 Users
   • 5 Websites
   • 7 Domains
   • Unlimited Bandwidth
   • 24/7 Support

  • Basic

   $30mo
   • 512MB Memory
   • 3 Users
   • 5 Websites
   • 7 Domains
   • Unlimited Bandwidth
   • 24/7 Support
  • Premier

   $90mo
   • 512MB Memory
   • 3 Users
   • 5 Websites
   • 7 Domains
   • Unlimited Bandwidth
   • 24/7 Support

  • Basic

   $30mo
   • 512MB Memory
   • 3 Users
   • 5 Websites
   • 7 Domains
   • Unlimited Bandwidth
   • 24/7 Support
  • Premier

   $90mo
   • 512MB Memory
   • 3 Users
   • 5 Websites
   • 7 Domains
   • Unlimited Bandwidth
   • 24/7 Support
  • Premier

   $90mo
   • 512MB Memory
   • 3 Users
   • 5 Websites
   • 7 Domains
   • Unlimited Bandwidth
   • 24/7 Support

Pricing Tables

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo
Starter Plan
$
1
Per Month, USD Tax Included
Advanced Plan - Popular
$
1
Per Month, USD Tax Included
Professional Plan
$
1
Per Month, USD Tax Included