Chờ trong giây lát...
Hệ sinh thái Cấy Nền

Hệ sinh thái Cấy Nền:
Dựa trên 4 giá trị cốt lõi: Bình Đẳng – Hồn Nhiên – Thẳng Thắn – Tích Cực, Cấy Nền được khởi xướng bởi Giáo sư Phan Văn Trường từ tháng 05.2019, là một hệ sinh thái kết nối và tương hỗ lẫn nhau trên các khía cạnh: Nông nghiệp, Du lịch, Giáo dục, Y tế, Pháp lý, Tài chính, Farmstay, Truyền thông, Coaching, Nghệ thuật,...
Điện thoại:
093 642 60 93

Talk show Tìm Đường

Cuối tháng 5 này, Cấy Nền Yêu Thương có gì? Sắp tới, chúng ta lại có hẹn gặp nhau trong chương trình học tập Tháng 5 “TÌM ĐƯỜNG” được diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/5/2024