Chờ trong giây lát...
Hệ sinh thái Cấy Nền

Hệ sinh thái Cấy Nền:
Dựa trên 4 giá trị cốt lõi: Bình Đẳng – Hồn Nhiên – Thẳng Thắn – Tích Cực, Cấy Nền được khởi xướng bởi Giáo sư Phan Văn Trường từ tháng 05.2019, là một hệ sinh thái kết nối và tương hỗ lẫn nhau trên các khía cạnh: Nông nghiệp, Du lịch, Giáo dục, Y tế, Pháp lý, Tài chính, Farmstay, Truyền thông, Coaching, Nghệ thuật,...
Điện thoại:
093 642 60 93

Calendar of Events

H T2

B T3

T T4

N T5

S T6

B T7

C CN

0 events,

1 event,

-

Định nguyên bản

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

Huy động vốn và pháp lý vốn khi khởi nghiệp trong nước & nước ngoài

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

Workshop “Life is…”

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

Xanh xanh giữa phố

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

Power Query

0 events,

0 events,

2 events,

-

An toàn thông tin trong kỷ nguyên công nghệ

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,