Chờ trong giây lát...
Hệ sinh thái Cấy Nền

Hệ sinh thái Cấy Nền:
Dựa trên 4 giá trị cốt lõi: Bình Đẳng – Hồn Nhiên – Thẳng Thắn – Tích Cực, Cấy Nền được khởi xướng bởi Giáo sư Phan Văn Trường từ tháng 05.2019, là một hệ sinh thái kết nối và tương hỗ lẫn nhau trên các khía cạnh: Nông nghiệp, Du lịch, Giáo dục, Y tế, Pháp lý, Tài chính, Farmstay, Truyền thông, Coaching, Nghệ thuật,...
Điện thoại:
093 642 60 93

Luxury House

Luxury House Home introduction We are a Creative Agency & Startup Studio that provides Digital Products and Services turns to focus on client success. We specialize in user interface design,…

Xem chi tiết

Creative Products

Creative Products Home introduction We are a Creative Agency & Startup Studio that provides Digital Products and Services turns to focus on client success. We specialize in user interface design,…

Xem chi tiết

magic hand

magic hand Home introduction We are a Creative Agency & Startup Studio that provides Digital Products and Services turns to focus on client success. We specialize in user interface design,…

Xem chi tiết

Cup Of Tea

Cup Of Tea Home introduction We are a Creative Agency & Startup Studio that provides Digital Products and Services turns to focus on client success. We specialize in user interface…

Xem chi tiết

organic app

organic app Home introduction We are a Creative Agency & Startup Studio that provides Digital Products and Services turns to focus on client success. We specialize in user interface design,…

Xem chi tiết

Holding Hand

Holding Hand Home introduction We are a Creative Agency & Startup Studio that provides Digital Products and Services turns to focus on client success. We specialize in user interface design,…

Xem chi tiết

Mega Sale

Mega Sale Home introduction We are a Creative Agency & Startup Studio that provides Digital Products and Services turns to focus on client success. We specialize in user interface design,…

Xem chi tiết

Classico App

Classico App Home introduction We are a Creative Agency & Startup Studio that provides Digital Products and Services turns to focus on client success. We specialize in user interface design,…

Xem chi tiết

magic triangle

magic triangle Home introduction We are a Creative Agency & Startup Studio that provides Digital Products and Services turns to focus on client success. We specialize in user interface design,…

Xem chi tiết