Chờ trong giây lát...
Hệ sinh thái Cấy Nền

Hệ sinh thái Cấy Nền:
Dựa trên 4 giá trị cốt lõi: Bình Đẳng – Hồn Nhiên – Thẳng Thắn – Tích Cực, Cấy Nền được khởi xướng bởi Giáo sư Phan Văn Trường từ tháng 05.2019, là một hệ sinh thái kết nối và tương hỗ lẫn nhau trên các khía cạnh: Nông nghiệp, Du lịch, Giáo dục, Y tế, Pháp lý, Tài chính, Farmstay, Truyền thông, Coaching, Nghệ thuật,...
Điện thoại:
093 642 60 93

Illustration

Illustration Home introduction We are a Creative Agency & Startup Studio that provides Digital Products and Services turns to focus on client success. We specialize in user interface design, including…

Xem chi tiết

Calligraphy

Calligraphy Home introduction We are a Creative Agency & Startup Studio that provides Digital Products and Services turns to focus on client success. We specialize in user interface design, including…

Xem chi tiết

Real Estate

Real Estate Home introduction We are a Creative Agency & Startup Studio that provides Digital Products and Services turns to focus on client success. We specialize in user interface design,…

Xem chi tiết