Chờ trong giây lát...
Hệ sinh thái Cấy Nền

Hệ sinh thái Cấy Nền:
Dựa trên 4 giá trị cốt lõi: Bình Đẳng – Hồn Nhiên – Thẳng Thắn – Tích Cực, Cấy Nền được khởi xướng bởi Giáo sư Phan Văn Trường từ tháng 05.2019, là một hệ sinh thái kết nối và tương hỗ lẫn nhau trên các khía cạnh: Nông nghiệp, Du lịch, Giáo dục, Y tế, Pháp lý, Tài chính, Farmstay, Truyền thông, Coaching, Nghệ thuật,...
Điện thoại:
093 642 60 93
Chảy đi sông ơi! - Cấy Nền Miền Tây

Cấy Nền Miền Tây – Chảy đi sông ơi!

CẤY NỀN MIỀN TÂY - CHẢY ĐI SÔNG ƠI tổ chức tại Cần Thơ, vào ngày 28-29-30.06.2024 dưới sự dẫn dắt từ Thầy - GS. Phan Văn Trường & các…

Xem chi tiết