Chờ trong giây lát...
Hệ sinh thái Cấy Nền

Hệ sinh thái Cấy Nền:
Dựa trên 4 giá trị cốt lõi: Bình Đẳng – Hồn Nhiên – Thẳng Thắn – Tích Cực, Cấy Nền được khởi xướng bởi Giáo sư Phan Văn Trường từ tháng 05.2019, là một hệ sinh thái kết nối và tương hỗ lẫn nhau trên các khía cạnh: Nông nghiệp, Du lịch, Giáo dục, Y tế, Pháp lý, Tài chính, Farmstay, Truyền thông, Coaching, Nghệ thuật,...
Điện thoại:
093 642 60 93
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG: NHẬN DIỆN TÌNH HUỐNG VÀ BÀI HỌC

Tranh chấp lao động: Nhận diện tình huống và Bài học

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động hiện nay, cùng với những thay đổi đáng kể, từ chính sách, luật lệ cho đến môi trường kinh doanh, văn hoá…

Xem chi tiết