Chờ trong giây lát...
Hệ sinh thái Cấy Nền

Hệ sinh thái Cấy Nền:
Dựa trên 4 giá trị cốt lõi: Bình Đẳng – Hồn Nhiên – Thẳng Thắn – Tích Cực, Cấy Nền được khởi xướng bởi Giáo sư Phan Văn Trường từ tháng 05.2019, là một hệ sinh thái kết nối và tương hỗ lẫn nhau trên các khía cạnh: Nông nghiệp, Du lịch, Giáo dục, Y tế, Pháp lý, Tài chính, Farmstay, Truyền thông, Coaching, Nghệ thuật,...
Điện thoại:
093 642 60 93
Nghệ thuật thương thuyết nội bộ

Nghệ thuật thương thuyết nội bộ

Các bạn Cấy Nền thân mến,   Lớp học Cấy Nền Thương Thuyết nâng cao chủ đề “NGHỆ THUẬT THƯƠNG THUYẾT NỘI BỘ” sẽ được tổ chức vào ngày 28,…

Xem chi tiết