Chờ trong giây lát...
Hệ sinh thái Cấy Nền

Hệ sinh thái Cấy Nền:
Dựa trên 4 giá trị cốt lõi: Bình Đẳng – Hồn Nhiên – Thẳng Thắn – Tích Cực, Cấy Nền được khởi xướng bởi Giáo sư Phan Văn Trường từ tháng 05.2019, là một hệ sinh thái kết nối và tương hỗ lẫn nhau trên các khía cạnh: Nông nghiệp, Du lịch, Giáo dục, Y tế, Pháp lý, Tài chính, Farmstay, Truyền thông, Coaching, Nghệ thuật,...
Điện thoại:
093 642 60 93
Các mô hình kinh doanh A.I phổ biến

Các mô hình kinh doanh A.I phổ biến

Mời bạn tham gia talkshow #4 của Cấy Nền AI để khám phá Các mô hình kinh doanh AI phổ biến hiện nay, với sự tham gia của diễn giả…

Xem chi tiết