Chờ trong giây lát...
Hệ sinh thái Cấy Nền

Hệ sinh thái Cấy Nền:
Dựa trên 4 giá trị cốt lõi: Bình Đẳng – Hồn Nhiên – Thẳng Thắn – Tích Cực, Cấy Nền được khởi xướng bởi Giáo sư Phan Văn Trường từ tháng 05.2019, là một hệ sinh thái kết nối và tương hỗ lẫn nhau trên các khía cạnh: Nông nghiệp, Du lịch, Giáo dục, Y tế, Pháp lý, Tài chính, Farmstay, Truyền thông, Coaching, Nghệ thuật,...
Điện thoại:
093 642 60 93
Chương trình giao lưu "Mừng tuổi sách"

Chương trình giao lưu “Mừng tuổi sách”

Dự án cộng đồng “MỪNG TUỔI SÁCH” được hệ sinh thái Cấy Nền cùng các nhà xuất bản, công ty sách… khởi xướng với mong muốn viết tiếp sứ mệnh…

Xem chi tiết